క్రూయిజ్ కంట్రోల్: వార్తలు

Cruise Control : క్రూయిజ్ కంట్రోల్ లేదా నార్మల్, మీరు మరింత మైలేజీని ఎలా పొందుతారు? ఎప్పుడు వాడకూడదు 

ఆటో కంపెనీలు ఇంతకు ముందు ఖరీదైన,ప్రీమియం ఫీచర్లతో కూడిన వాహనాల్లో క్రూయిజ్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లను అందించేవి.