టెక్నాలజీ వార్తలు

సాంకేతికత ప్రపంచాన్ని ఒకటి కంటే ఎక్కువ మార్గాల్లో మార్చింది, మేము అన్నింటినీ ఇక్కడ కవర్ చేస్తాము.

మే 26న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం 

మే 22న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం 

మే 22వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

మే 21న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం 

మే 21వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

మే 20న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం 

మే 20వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

మే 19న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం 

మే 19వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

మే 18న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం 

మే 18వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

మే 17న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం 

మే 17వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

మే 16న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం 

మే 16వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

మే 15న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం 

మే 15వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

14 May 2024

నాసా

NASA: చంద్రుడిపై రైల్వే స్టేషన్‌ నిర్మించాలన్న యోచనలో NASA.. ప్రణాళికలు రెడీ 

చంద్రునిపై ఉపరితలం అంతటా సమర్థవంతగా, స్వయంప్రతిపత్తమైన, సమర్థవంతమైన పేలోడ్ రవాణా చేయడమే లక్ష్యంగా అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ నాసా మొదటి చంద్ర రైల్వే వ్యవస్థను నిర్మించడానికి తన ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది.

14 May 2024

గూగుల్

Urgent Security Alert: Google Chrome వినియోగదారులకు, CERT-In హెచ్చరిక! 

గూగుల్ క్రోమ్ మరో సారి జీరో-డే దుర్బలత్వంతో రిస్క్ లో పడింది. ఇది వినియోగదారులు, సైబర్ నిపుణులలో జాగ్రత్తను పెంచింది.

మే 14న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం 

మే 14వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

మే 13న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం

మే 13వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

మే 12న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధాన

మే12వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

మే 11న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం

మే11వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

మే 10న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం

మే10వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

మే 9న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం

మే 9వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

మే 8న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం

మే 8వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

మే 7న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం

మే 7వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

మే 6న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం

మే 6వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

05 May 2024

గేమ్

Garena Free Fire Max:మే 5న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం

మే 5వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

మే 4 న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం

మే 4 వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

మే 3న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం

మే 3వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

మే 2న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం

మే 2వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

మే 1న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం

మే 1వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

ఏప్రిల్ 30న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం

ఏప్రిల్ 30వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

ఏప్రిల్ 29న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం

ఏప్రిల్ 29వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

ఏప్రిల్ 28న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం

ఏప్రిల్ 28వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

27 Apr 2024

గేమ్

ఏప్రిల్ 27న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం

ఏప్రిల్ 27వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

ఏప్రిల్ 26న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం

ఏప్రిల్ 26వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

ఏప్రిల్ 25న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం

ఏప్రిల్ 25వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

24 Apr 2024

ఇస్రో

Gaganyaan Mission: గగన్‌యాన్ మిషన్‌కు ఈరోజు రెండో పరీక్ష.. చరిత్ర సృష్టించబోతున్నామన్న ఇస్రో చీఫ్ 

భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ ఇస్రో నేడు మళ్లీ చరిత్ర సృష్టించనుంది.

ఏప్రిల్ 24న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం

ఏప్రిల్ 24వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

23 Apr 2024

నాసా

Voyager 1: సంకేతాలు పంపిస్తోన్న వాయేజర్‌1

యాభై ఏళ్లు క్రితం నాసా (Nasa) ప్రయోగించిన వాయేజర్‌ 1 (Voyager 1) అంతరిక్ష నౌక తిరిగి పనిచేయడం ప్రారంభించింది.

ఏప్రిల్ 23న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం

ఏప్రిల్ 23వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

ఏప్రిల్ 22న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం

ఏప్రిల్ 22వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

ఏప్రిల్ 21న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం

ఏప్రిల్ 21వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

ఏప్రిల్ 20న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం

ఏప్రిల్ 20వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

ఏప్రిల్ 19న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం

ఏప్రిల్ 19వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

18 Apr 2024

ఒడిశా

ITCM: స్వదేశీ సాంకేతికత క్రూయిజ్ క్షిపణి పరీక్ష విజయవంతం 

డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ (DRDO) ఏప్రిల్ 18, 2024న ఒడిశా తీరంలోని చండీపూర్‌లోని ఇంటిగ్రేటెడ్ టెస్ట్ రేంజ్ (ITR) నుండి స్వదేశీ సాంకేతిక క్రూయిజ్ మిస్సైల్ (ITCM) విజయవంతమైన విమాన-పరీక్షను నిర్వహించింది.

ఏప్రిల్ 18న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం

ఏప్రిల్ 18వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

ఏప్రిల్ 17న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం

ఏప్రిల్ 17వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

ఏప్రిల్ 16న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం

ఏప్రిల్ 16వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

ఏప్రిల్ 15న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం

ఏప్రిల్ 15వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

14 Apr 2024

గేమ్

ఏప్రిల్ 14న Garena Free Fire Max కోడ్‌లు రీడీమ్ చేసుకునే విధానం

ఏప్రిల్ 14వ తేదీకి సంబంధించిన Garena Free Fire Max రీడీమ్ కోడ్‌లను డెవలపర్లు విడుదల చేశారు.

మునుపటి
తరువాత