భారత వాతావరణ శాఖ: వార్తలు

19 Oct 2023

తెలంగాణ

Telangana Weather: వర్షాల్లేవు.. నవంబర్ మండనున్న వరకు ఎండలు 

తెలంగాణలో ఈసారి భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.