గేమ్ స్టాప్: వార్తలు

GameStop: $2.14 బిలియన్ల స్టాక్ విక్రయాన్ని పూర్తి చేసిన గేమ్‌స్టాప్

గేమ్‌స్టాప్ కార్ప్ (NYSE:GME) రిటైల్ ట్రేడింగ్ కార్యకలాపాలలో ఇటీవలి పెరుగుదలను ఉపయోగించుకోవడానికి ఈక్విటీ విక్రయం ద్వారా సుమారు $2.14 బిలియన్లను విజయవంతంగా సేకరించింది.