గ్లోబల్ బ్రాండ్ ఎలైట్: వార్తలు

Global Brand Elite : గ్లోబల్ బ్రాండ్ ఎలైట్‌లో భారతీయ కంపెనీల హవా.. TCS,HDFC బ్యాంక్,ఎయిర్‌టెల్,ఇన్ఫోసిస్ స్థానం 

ఈ ఏడాది 100 అత్యంత విలువైన గ్లోబల్ బ్రాండ్‌ల జాబితాలో నాలుగు భారతీయ కంపెనీలు స్థానం సంపాదించుకున్నాయి.