జాన్ టెర్నెస్: వార్తలు

Apple: టిమ్ కుక్ తరువాత ఆపిల్ కొత్త సీఈఓగా జాన్ టెర్నెస్? 

లెజెండరీ టెక్ కంపెనీ ఆపిల్ సీఈవో టిమ్ కుక్ ఈ ఏడాది 64వ ఏట అడుగుపెట్టనున్నారు.