వాట్సాప్ స్టాక్ మార్కెట్ స్కామ్: వార్తలు

WhatsApp stock market scam: వాట్సాప్ స్టాక్ మార్కెట్ స్కామ్.. దానిని ఎలా నివారించాలి

ముంబైకి చెందిన 71ఏళ్ల ఆర్థిక నిపుణుడు స్టాక్ మార్కెట్ కుంభకోణంలో సుమారు రూ.2 కోట్లు కోల్పోయాడు.