మణిశంకర్ అయ్యర్: వార్తలు

Mani Shankar Aiyar: 'పాకిస్థాన్‌ని భారతదేశం గౌరవించాలి': మణిశంకర్ అయ్యర్ 

గాంధీ కుటుంబానికి సన్నిహితుడైన శామ్ పిట్రోడా వివాదాస్పద ప్రకటన నుండి కాంగ్రెస్ బయటపడలేదు.