ఆస్ట్రోయిడ్: వార్తలు

Nasa: గ్రహశకలం భూమిని ఢీకొంటే ఏం జరుగుతుంది? 

భవిష్యత్తులో పెద్ద గ్రహశకలం భూమిని ఢీకొనే అవకాశం ఉందని అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ నాసా అంచనా వేసింది. అటువంటి సంఘటన వలన సంభవించే సంభావ్య వినాశకరమైన నష్టాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని, NASA కూడా దానిని నివారించడానికి ప్రణాళికలు ప్రారంభించింది.