సైబోర్గ్స్: వార్తలు

cyborgs: సెల్ఫ్ హీలింగ్ సైబోర్గ్స్? రోబోల కోసం సజీవ చర్మాన్ని పెంచుతున్న శాస్త్రవేత్తలు 

టోక్యో విశ్వవిద్యాలయంలోని శాస్త్రవేత్తల బృందం మానవ వ్యక్తీకరణలను అనుకరించే స్వీయ-స్వస్థత, ల్యాబ్-పెరిగిన చర్మంతో కప్పబడిన రోబోట్ ముఖాన్ని అభివృద్ధి చేసింది.