బ్లూమ్‌బెర్గ్: వార్తలు

Hopkins : అనేక మంది వైద్య విద్యార్థులకు ఉచితంగా $1 బిలియన్‌ని ట్యూషన్‌ ఫీజును అందించిన బ్లూమ్‌బెర్గ్ హాప్‌కిన్స్‌

వ్యాపారవేత్త మైఖేల్ బ్లూమ్‌బెర్గ్ దాతృత్వ సంస్థ నుండి జాన్స్ హాప్‌కిన్స్ విశ్వవిద్యాలయంలో వైద్య డిగ్రీలు అభ్యసిస్తున్న చాలా మంది విద్యార్థులు ఉచిత ట్యూషన్‌ను అందుకుంటారు.