జూలియన్ అసాంజే: వార్తలు

Julian Assange: గూఢచర్యం కేసులో వికీలీక్స్ జూలియన్ అసాంజే రిమోట్ పసిఫిక్ ఐలాండ్ కోర్టును ఎందుకు ఎంచుకున్నారు?

వికీలీక్స్ వ్యవస్థాపకుడు జూలియన్ అసాంజే రహస్య US సైనిక సమాచారాన్ని లీక్ చేసిన నేరాన్ని అంగీకరించాడు.

Julian Assange : అస్సాంజేకు విముక్తి ,ఆస్ట్రేలియాకు పయనం

వికీలీక్స్ వ్యవస్థాపకుడు జూలియన్ అసాంజే విముక్తి లభించింది.

Julian Assange: 14 ఏళ్ల సుదీర్ఘ వికీలీక్స్ గూఢచర్యం కేసు .. ఏంటంటే..? 

దాదాపు 14 ఏళ్ల గూఢచర్యం కేసులో యునైటెడ్ స్టేట్స్ జస్టిస్ డిపార్ట్‌మెంట్‌తో వికీలీక్స్ వ్యవస్థాపకుడు జూలియన్ అసాంజే లండన్ జైలు నుండి విముక్తి పొందారు.