అనిల్ అగర్వాల్: వార్తలు

పర్యావరణ చట్టాలను బలహీనపరిచేందుకు వేదాంత రహస్య లాబీయింగ్ ప్రచారాన్ని నిర్వహించింది: OCCRP

అదానీ గ్రూప్ కంపెనీల తర్వాత OCCRP ఇప్పుడు వేదాంత గ్రూప్ ను టార్గెట్ చేసింది.