ఫోర్బ్స్ 30 అండర్ 30 ఆసియా: వార్తలు

Forbes 30 Under 30 Asia:ఫోర్బ్స్ 30 అండర్ 30 జాబితా 9వ ఎడిషన్ విడుదల.. భారతీయ యువ పారిశ్రామికవేత్తలు వీరే.. 

ప్రతిష్టాత్మక మ్యాగజైన్ ఫోర్బ్స్ 30 అండర్ 30 ఆసియా జాబితాను విడుదల చేసింది.