ఫిల్మ్‌ఫేర్ అవార్డ్స్: వార్తలు

29 Jan 2024

సినిమా

Filmfare Awards: 69వ ఫిల్మ్‌ఫేర్ అవార్డ్స్.. ఉత్తమ సినిమా 12thఫెయిల్, ఎక్కువ అవార్డులు గెలుచుకున్న యానిమల్ 

ఈ అవార్డు కార్యక్రమంలో ల్లో12thఫెయిల్,యానిమల్ చిత్రాలు అనేక విభాగాల్లో ఫిల్మ్‌ఫేర్ అవార్డ్స్ 2024 గెలుచుకున్నాయి.