పి.సుశీల: వార్తలు

P.Susheela birthday: స్వర కోకిల సుశీల.. ఆమె పాటు తేనె ఊట 

పరిచయం అక్కర్లేని పేరు దిగ్గజ గాయని పి.సుశీల. ఆమె పాటు తేనె ఊట లాంటింది. ఆమె పాడితే మళ్లీ మళ్లీ వినాలనిపిస్తుంది.