చింగమ్ 1: వార్తలు

చింగమ్ 1: మలయాళ నూతన సంవత్సరం గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు 

తెలుగు ప్రజలకు తెలుగు సంవత్సరాది ఉగాది ఎలా ఉంటుందో, కేరళకు చెందిన మళయాల ప్రజలకు మలయాళ నూతన సంవత్సరం ఉంటుంది. ఇటు తమిళనాడులో, కర్ణాటకలో వారి వారి నూతన సంవత్సరాలు ఉంటాయి.