గుమ్మనూరు జయరాం: వార్తలు

Gummanuru Jayaram: వైసీపీ కి మంత్రి గుడ్ బాయ్.. సాయంత్రం టీడీపీలోకి..! 

వైసీపీ పార్టీకి మరో షాక్ తగిలింది. ఆ పార్టీ వీడుతున్నట్లు మంత్రి గుమ్మనూరు జయరాం తెలిపారు.