సావిత్రి ఠాకూర్: వార్తలు

Savitri Thakur: స్కూల్ ఈవెంట్ లో "బేటీ పఢావో, బేటీ బచావో" నినాదాన్ని తప్పుగా రాసిన జూనియర్ మంత్రి 

మధ్యప్రదేశ్‌లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో కేంద్ర సహాయ మంత్రి సావిత్రి ఠాకూర్ 'బేటీ పఢావో, బేటీ బచావో' అనే నినాదాన్ని తప్పుగా రాశారు.