అనోస్మియా: వార్తలు

Anosmia: వాసన పసిగట్ట లేకపోవడమనే వ్యాధి గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు 

కోవిడ్ 19 సమయంలో చాలామంది వాసన పసిగట్టలేక ఇబ్బంది పడ్డారు. కోవిడ్ 19 సోకడం వల్ల వాసన పసిగట్ట లేకపోవడం, రుచి తెలియకపోవడం సంభవించింది.