టాన్సిల్లిటిస్: వార్తలు

టాన్సిల్లిటిస్ నుండి ఉపశమనం అందించే ఇంటి చిట్కాలు తెలుసుకోండి 

గొంతు వెనక భాగంలో ఉండే టాన్సిల్స్ లో వచ్చే వాపు, నొప్పులను టాన్సిల్లిటిస్ అంటారు. చాలాసార్లు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల టాన్సిల్లిటిస్ వస్తుంది. అలాగే బాక్టీరియా కారణంగా కూడా ఈ ఇబ్బంది కలుగుతుంది.