అంతర్జాతీయ మత్స్యకార దినోత్సవం: వార్తలు

World Fisheries Day 2023 : అంతర్జాతీయ మత్స్యకార దినోత్సవం అంటే ఏమిటో తెలుసా

చేపల వృత్తి సంరక్షణకు, మత్స్య సంపదను పెంపొందించేందుకు ఏటా నవంబర్ 21న ప్రపంచ మత్స్యకారే దినోత్సవం జరుపుకుంటారు.