వరల్డ్ మెంటల్ హెల్త్ డే: వార్తలు

వరల్డ్ మెంటల్ హెల్త్ డే 2023: వివిధ రకాల మానసిక అనారోగ్యాలు, వాటి లక్షణాలు

ప్రతీ ఏడాది అక్టోబర్ 10వ తేదీన ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు.