ప్రపంచ వెన్నెముక దినోత్సవం: వార్తలు

ప్రపంచ వెన్నెముక దినోత్సవం: చరిత్ర, థీమ్, తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు 

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రతీ ఏడాది అక్టోబర్ 16వ తేదీన ప్రపంచ వెన్నెముక దినోత్సవాన్ని జరుపుతారు. వెన్నెముక ఆరోగ్యంపై అవగాహన కలిగించడానికి ఈరోజును జరుపుతారు.