ఎస్ సోమనాథ్: వార్తలు

ISRO Chairman: అంతరిక్షంలో నిరంతరం మానవ సంచారం ఉండాలని మోదీ అన్నారు : ఇస్రో చీఫ్ 

గాంధీనగర్‌లో జరిగిన ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ కాన్ఫరెన్స్‌లో ఇస్రో ఛైర్మన్ ఎస్ సోమనాథ్ పాల్గొన్నారు.