పీటీ ఉష: వార్తలు

20 Sep 2023

క్రీడలు

ఆసియా క్రీడల్లో అథ్లెట్ లెజెండ్ పీటీ ఉష రికార్డులు తెలుసా

ఇండియన్ క్వీన్ ఆఫ్ ట్రాక్ అండ్ ఫీల్డ్"గా పీటీ ఉష పేరుగాంచారు. ఆమె క్రీడల్లో కొనసాగిన కాలంలో సంచలన క్రీడాకారిణిగా గుర్తింపు పొందారు.