స్కైయింగ్: వార్తలు

27 Sep 2023

క్రీడలు

SKY RESORTS : ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ స్కైయింగ్ రిసార్టులు ఇవే

భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచంలోనూ స్కెయింగ్ అడ్వెంచర్ క్రీడలు బాగా ప్రసిద్ధి పొందాయి.