భారత రాజ్యాంగం: వార్తలు

'ఇండియా' లేక 'భారత్'? రాజ్యాంగం ఏం చెబుతోంది? 

భారత రాష్ట్రపతి నుండి G20 విందుకి సంబందించి అందిన ఆహ్వాన పత్రికలో దేశం పేరును'ఇండియా'నుండి 'భారత్'గా అధికారికంగా మార్చడంపై రాజకీయ దుమారం రేగింది.