మోకాళ్ల నొప్పులు: వార్తలు

Winter Season : చలికాలంలో కీళ్ల నొప్పులు ఇబ్బందా.. అయితే ఇవి తినాల్సిందే

మోకాళ్ల నొప్పులు దీన్నే ఆర్థరైటిస్ అంటారు. దీనికి పూర్తిగా చికిత్స లేదు. మనం తీసుకునే జాగ్రత్తలే ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. కీళ్లవాపు అనేది ఆర్థరైటిస్ ప్రధాన లక్షణం.

Oils For Joint Pains : మోకాళ్లకు, కీళ్ల నొప్పులకు ఈ తైలం రాస్తే నొప్పులు మాయం  

మోకాళ్ల నొప్పులు, కీళ్ల నొప్పులు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి. దైనందిన జీవితంలో సాధారణ కార్యకలాపాలను కూడా ఈ నొప్పులు అడ్డుకుంటాయంటే అతిశయోక్తి కాదు.