భారతీయ రైల్వే: వార్తలు

Indian Railways- highest Record-Trips: ఏప్రిల్‌లో అత్యధిక ప్రయాణీకుల సంఖ్యను నమోదు చేసిన భారతీయ రైల్వే

భారతీయ రైల్వే (Inian Railway) ఏప్రిల్ నెలలో అత్యధిక ప్రయాణికుల సంఖ్య (Highest Record)ను నమోదు చేసింది.