ఎపిలెప్సీ పరికరం: వార్తలు

Epilepsy Device: ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా మూర్ఛ రోగి తలలో పరికరం.. ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది 

ప్రపంచవ్యాప్తంగా మూర్ఛ ఇప్పటికీ పెద్ద సమస్య. ఇది మెదడు పనితీరులో ఆటంకం కారణంగా సంభవించే మానసిక వ్యాధి.