కాగ్నిజెంట్: వార్తలు

Cognizant: రిటర్న్-టు-ఆఫీస్ ఆదేశాలను ధిక్కరించినందుకు ఉద్యోగులకు దిగ్గజ సంస్థ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ 

నాస్‌డాక్-లిస్టెడ్ ఐటీ దిగ్గజ సంస్థ కాగ్నిజెంట్ తమ ఉద్యోగులకు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.