ట్రాయ్: వార్తలు

TRAI: కీలక ఆదేశాలిచ్చిన ట్రాయ్.. ఇకపై అలాంటి సందేశాలు పంపాలంటే యూజర్ అనుమతి తప్పనిసరి

లోన్లు, స్కీములు అంటూ వచ్చే సందేశాలకు ఇక చెక్ పడనుంది. వాటికి ముకుతాడు వేస్తూ ట్రాయ్ కీలక నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది.