నిమిషా ప్రియా: వార్తలు

Nimisha Priya: యెమెన్‌లో భారతీయ నర్స్‌కు మరణ శిక్ష 

యెమెన్ జాతీయుడిని హత్య చేసిన కేసులో 2017 నుండి జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్న భారతీయ నర్సు నిమిషా ప్రియ మరణశిక్షపై అప్పీల్‌ను యెమెన్ సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించింది.