విజయ్ శేఖర్ శర్మ: వార్తలు

02 Feb 2024

పేటియం

Paytm Ban: ఫిబ్రవరి 29 తర్వాత కూడా Paytm యాప్ పనిచేస్తుంది: విజయ్ శేఖర్ శర్మ 

పేటియం వ్యవస్థాపకుడు విజయ్ శేఖర్ శర్మ మాట్లాడుతూ, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(RBI) చర్య తర్వాత వినియోగదారుల ఆందోళనలను తగ్గించినందున,యాప్ ఫిబ్రవరి 29 తర్వాత కూడా పనిచేస్తుందని చెప్పారు.