ఎమర్జెన్సీ అలెర్ట్ సిస్టమ్: వార్తలు

04 Oct 2023

అమెరికా

భారత్ లాగే ఎమర్జెన్సీ మొబైల్ అలెర్ట్ సిస్టమ్ ను పరీక్షించిన అమెరికా

అగ్రరాజ్యం అమెరికా అత్యవసర సెల్ ఫోన్ సిగ్నలింగ్ అలెర్ట్ సిస్టమ్ ను బుధవారం పరీక్షించింది.