అలంకరణ: వార్తలు

14 Apr 2023

గృహం

కొబ్బరి చిప్పలతో తయారయ్యే వస్తువులతో ఇంటిని అందంగా అలంకరించండి 

ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కొబ్బరి, మీ ఇంటిని అందంగా మారుస్తుందని మీకు తెలుసా? కొబ్బరిని తినేసి చిప్పను పారేసే అలవాటు మీకుంటే, వెంటనే దాన్ని మానివేయండి.

05 Apr 2023

గృహం

మీ ఇంట్లో పూజగదిని అందంగా అలకరించడానికి చేయాల్సిన పనులు

ప్రతీ ఇంట్లో పూజగది సర్వసాధారణంగా ఉంటుంది. పొద్దున్న లేచి స్నానం చేసి దేవునికి ప్రార్థనలు చేసే అలవాటున్న వారు పూజగదిని అందంగా

10 Mar 2023

గృహం

ఎండ రాకపోయినా మీ తోటను అందంగా మార్చే గులాబీ చెట్లు

మొక్కలు పెంచాలంటే సూర్యకాంతి ఖచ్చితంగా అవసరం. ఐతే మన పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఇరుకుఇరుకుగా ఉండే ఇళ్ళ మధ్య సూర్యకాంతి ఇంట్లోకి రావడం కష్టం. అలాంటప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న చిన్న గార్డెన్ లో మొక్కలు పెరగలేవు.

31 Jan 2023

గృహం

ఇంటికి అందాన్ని మనసుకు ఆహ్లాదాన్నిచ్చే ఈ రంగులను మీ హాల్ గోడలకు వేయండి

ఇంట్లో హాల్ ఆకర్షణీయంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే హల్లోనే అందరూ కలుస్తారు, మాట్లాడతారు, పిల్లలు ఆడుకుంటారు. హాల్ ఆకర్షణీయంగా లేకపోతే ఇల్లు అందంగా కనిపించదు.