జుట్టు పెరగడం: వార్తలు

Pumpkin Seeds For Hair :గుమ్మడి గింజలతో జుట్టు పెరుగుతుందోచ్.. ఎలా వాడాలో తెలుసా!

సహజంగా జట్టు పెరుగుదల కోసం కొన్ని చిట్కాలను పాటిస్తాం. అయితే కొన్ని రకాల విత్తనాలను కూడా వాడటం మంచిదేనని నిపుణులు చెబుతున్నారు.