కాఫీ: వార్తలు

Coffee: ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య హానిని తగ్గించే కాఫీ- అధ్యయనం

మీరు వ్యాపారం లేదా మరేదైనా కారణాల వల్ల ఎక్కువసేపు ఒకే చోట కూర్చోవలసి వస్తే, అది శరీరంపై ప్రతికూల ప్రభావాలను కలిగిస్తుంది.

Indian Filter Coffee: మన ఫిల్టర్ కాఫీ ప్రపంచంలోనే నెం.2

చాల మందికి కాఫీ చుక్క గొంతులో పడనిదే తెల్లారదు. మంచి సువాసన కలిగిన కాఫీ తాగడం వల్ల శరీరం రిఫ్రెష్ అవుతుంది.