బల్లి: వార్తలు

Lizards Avoiding Tips : ఇంట్లో బల్లులు ఇబ్బందిపెడుతున్నాయా.. అయితే ఇవి పాటిస్తే అవి పారిపోతాయి 

మనం ఎంతో ఇష్టంగా ఇళ్లు కట్టుకుంటాం. మరికొందరు ఏవేవో డిజైన్లు చేయిస్తుంటారు ఫాల్స్ సీలింగ్ వంటివి. అయినా సరే ఇంట్లో తరచుగా అందరినీ ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి బల్లులు.