మదర్స్ డే: వార్తలు

Mother's Day 2024: ఇంటికి దూరంగా నివిసిస్తున్నారా.. మీ మదర్స్ డేని ఈ విధంగా ప్రత్యేకంగా చేయండి

మదర్స్ డే ప్రతి సంవత్సరం మే రెండవ ఆదివారం నాడు జరుపుకుంటారు.ఈసారి ఈ రోజును మే 12న జరుపుకుంటారు.

Mothersday : ఈ మదర్స్ డేని స్పెషల్ గా చేసుకోండి.. అమ్మతో కలిసి ఈ ప్రదేశాలను సందర్శించండి 

మదర్స్ డే ప్రతి సంవత్సరం మే రెండవ ఆదివారం నాడు జరుపుకుంటారు. ఈ ఏడాది మే 12న జరుపుకుంటున్నారు.