నాగుల పంచమి: వార్తలు

21 Aug 2023

పండగ

నాగుల పంచమి జరుపుకోవడం వెనక కారణాలు, తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు 

నాగుల పంచమి.. ప్రతీ ఏడాది శ్రావణ మాసం శుక్లపక్షం ఐదవ రోజున నాగుల పంచమి జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున నాగదేవతలకు పూజలు చేస్తారు.