రూఫ్ ట్రిబ్యూట్: వార్తలు

రూఫ్(RUF) స్పోర్ట్స్ కార్లలో ట్రిబ్యూట్ మోడల్‌ 911.. ఇక పోర్స్చే 911కి ఫుల్ స్టాప్

జర్మనీలోని బవేరియాకు చెందిన ప్రసిద్ధ స్పోర్ట్స్ కార్ల తయారీ (ఆటోమోబైల్) సంస్థ రూఫ్(RUF) పోర్స్చే- 911కి ప్రత్యామ్నాయ మోడల్ ను రూపొందించింది. ఈ మేరకు వన్ ఆఫ్ ట్రిబ్యూట్ మోడల్‌ను రెడీ చేసింది.