రంజాన్: వార్తలు

Ramadan 2024: రేపు రంజాన్ ఉపవాస దీక్షలు ప్రారంభం.. సహర్,ఇఫ్తార్ అంటే ఏమిటో తెలుసుకోండి

రంజాన్ ఇస్లాం మతంలో అత్యంత ముఖ్యమైన నెల. రంజాన్ మాసం రేపు మార్చి 12 నుండి ప్రారంభమవుతుంది.