సూర్య గ్రహణం: వార్తలు

Total Solar Eclipse: సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం సమయంలో సూర్యుడిని ట్రాక్ చేయనున్న ఆదిత్య-L1

ఏప్రిల్ 8న,చంద్రుడు భూమి,సూర్యుని మధ్య నేరుగా వెళుతున్నందున,ఒక అరుదైన ఖగోళ సంఘటన జరగబోతోంది.

solar eclipse 2024: 50 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన సూర్య గ్రహణం.. ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడాలి..? 

ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 8న ఖగోళ అద్భుతం జరగబోతోంది. సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం అనేది ఒక అరుదైన ఖగోళ దృగ్విషయం.