జోరుగా హుషారుగా షికారు పోదమ: వార్తలు

షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ తో సంతోష్ శోభన్ కొత్త చిత్రం జోరుగా హుషారుగా షికారు పోదమ 

యంగ్ హీరో సంతోష్ శోభన్ హిట్ కోసం ఎంతగానో పరితపిస్తున్నాడు.