ఆనందం: వార్తలు

11 Sep 2023

జీవితం

జీవితంలో ఆనందంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండాలనుకుంటున్నారా? ఈ మార్పులు చేసుకోండి 

జీవితం హ్యాపీగా, ఆరోగ్యంగా సాగిపోతున్నప్పుడే జీవితంలో మనం కోరుకున్న వాటిని అందుకోగలం.

10 Aug 2023

ప్రేరణ

ప్రేరణ: నీ జీవితానికి రంగులు వేసే కళ తొందరగా నేర్చుకుంటే జీవితం అందంగా మారుతుంది 

లైఫ్ ఈజ్ ఏ రెయిన్ బో అంటారు. నిజమే. జీవితం ఇంధ్రధనుస్సు లాంటిది. రకరకాల రంగులను నీకు చూపిస్తుంది. అయితే జీవితం చూపించే రంగులకు బదులు నీకు నువ్వుగా నీ జీవితానికి రంగులు వేయాలి.

12 Jul 2023

ప్రేరణ

ప్రేరణ: వయసు పెరుగుతున్నా ముడుతలు రాకుండా చేసేది నవ్వు మాత్రమే, నవ్వడం ఈరోజే స్టార్ట్ చేయండి 

కాలం ఎవ్వరి కోసం ఆగదు, ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. ఆ ప్రవాహంలో నువ్వు, నేను, అందరూ ఉంటారు. అయితే కాల ప్రవాహంలో జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నప్పుడు మిమ్మల్ని అందంగా ఉంచేది నవ్వు మాత్రమే.