శ్రావణమాసం: వార్తలు

Sravana Masam 2023: నేటి నుంచి శ్రావణమాసం ప్రారంభం; ఈ నెల విశిష్టతను తెలుసుకుందాం

హిందూ క్యాలెండర్‌లో శ్రావణ మాసాన్ని చాలా పవిత్రంగా భావిస్తారు. ఆధ్యాత్మికత, సాంస్కృతిక ఐక్యతను పెంపొందించడంలో ఈ నెల దోహదపడుతుంది.