మోర్గాన్ స్టాన్లీ: వార్తలు

03 Aug 2023

ఇండియా

'ఓవర్ వెయిట్‌' లో మార్గాన్ స్టాన్లీ రేటింగ్ పెంపు.. భారత్ వృద్ధి అవకాశాలు మెరుగు

ఆసియా దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థల రేటింగ్ లో ప్రముఖ బ్రోకరేజీ సంస్థ 'మోర్గాన్ స్టాన్లీ' సంచలన మార్పులను చేసింది. భారత రేటింగ్ మెరుగుపర్చి ఓవర్ వెయిట్ గా పేర్కొనడం విశేషం.