పరాక్రమం: వార్తలు

బండి సరోజ్ కుమార్ నుండి మొదటి సారి క్లీన్ సినిమా: పరాక్రమం చూపించడానికి వచ్చేస్తున్నాడు 

బండి సరోజ్ కుమార్.. కళ మాది వెల మీది అనే కాన్సెప్ట్ తో యూట్యూబ్ సినిమాలు చేసే దర్శకుడి నుండి ప్రస్తుతం మరో కొత్త సినిమా రాబోతుంది.